Chuyển đến nội dung chính

Đừng chọn vẻ bề ngoài. . .!! Vì. . . nó có thể là giả dối.

*...Đừng chọn vẻ bề ngoài. . .!!. . .
*. . .Vì. . . nó có thể là giả dối. ..!!. . .
*. . .Đừng chọn vật chất. ..!!. . .
*. . . Vì . . . nó có thể sẽ mất đi. ..!!~ . . .
*. . . Hãy chọn tấm lòng. ..!!~. . .
*. . .Vì. . . nó sẽ mang lại hạnh phúc. . .
<3 <3 <3 
--Amo--

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này