Chuyển đến nội dung chính

Nhạc công nửa người nửa máy


Nhờ cánh tay máy đặc biệt, một thanh niên khuyết tật tại Mỹ đang chinh phục giấc mơ trở thành người gõ trống trong ban nhạc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này