Chuyển đến nội dung chính

Kẹp giấy luôn trở về hình dạng cũ nếu bạn cho vào nước nóng

Chắc chắn bạn chưa biết: Kẹp giấy luôn trở về hình dạng cũ nếu bạn cho vào nước nóng
Khó tin nhưng là sự thật! Cho dù bạn có bẻ cong, uống kiểu gì đi nữa thì kẹp giấy luôn trở về hình dạng cũ nếu bạn cho vào nước nóng. Không tin, bạn có thể xem clip

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này